BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: lietuva

Apie Lietuvos rinktinę ir D&G stadioną.

Dienamiegok ką tik grįžo iš varžybų. Sėdėjau A tribūnoje ir kartu su visais traukiau labai jau pokvailes skanduotes.

Prieš tai dieną mačiau daug šlykščių lenkų, bet apie tai parašys laikraščiai. Man tik liks nežinia, kaip jie patys sau atrodo faini, linksmi ar velniasžinokokie

Dar gerokai prieš rungtynes pastebėjau vieną dalyką - stadiono danga tikrai nėra tokia prasta, apie kokią rašo žiniasklaidoje. Prieš rungtynes tikėjausi pamatyti didelį purvo keturkampį, bet išvydai nelabai žalią žolę. Taip, žolę, ir kur kas geresnę, nei galima tikėtis po žiemos. Jeigu ispanai ir sugalvotų reikšti kažkokias pretenzijas, tai nebent dėl to, kad jie nežino, jog prie -20C žolė nėra linkusi augti.

Tuolab neįsivaizduoju, kaip dabartinę situaciją galima lyginti su Vilniumi prieš 7 metus. Skirtumą pamatyti užtenka bent kiek matančių akių. Dar skaičiau kažkur , kad prieš 7 metus gėda buvo futbolui, o dabar gėda bus visai Lietuvai. Nežinau, kam reikalingi tokie paistalai, gal kažkas nori įteigti, kad Vilniuje nėra jau taip blogai, ar kad ne tik Vilniuje taip blogai, nežinau. Užtat žinau, kad taip nėra ir ispanams ryžių lauke žaisti nereiks. Belieka pasveikinti Lietuvos rinktinę su dviem gražiais įvarčiais ir palinkėti bent pusės tiek po trijų dienų.

DM

Beje, grįždamas namo užsipyliau dujų už 2,09Lt, o tai jau priminė vasarą (:

Rodyk draugams

Komentarai (526) »

Sausio 14 diena. 1991.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PAREIŠKIMAS DĖL TSRS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ NETEISĖTŲ VEIKSMŲ

TSRS ginkluotosios pajėgos 1991 metų sausio mėnesio pradžioje Vilniuje smurtu užgrobė Spaudos rūmus, Lietuvos radijo ir televizijos rūmus, televizijos bokštą, Vilniaus radijo mazgą bei kai kurių kitų įstaigų pastatus, suniokojo patalpas, įrengimus, plėšikavo. Priešiškų akcijų metu buvo žiauriausiu būdu nužudyti ir sužaloti pastatus saugoję žmonės. Tokiais veiksmais, kaip ir lydinčių fiktyvių valdžios struktūrų kūrimu arba skelbimu bei planinga dezinformacija, siekiama sukelti politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo suirutę Lietuvoje, palikti Lietuvos ir tarptautinę visuomenę be teisingos informacijos, galų gale nuversti teisėtą Lietuvos valdžią.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, griežtai protestuodama prieš brutalius TSRS ginkluotųjų pajėgų veiksmus, reikalauja, kad Tarybų Sąjunga nedelsdama nutrauktų agresiją, išvestų karinius dalinius iš užgrobtų patalpų ir atlygintų padarytą materialinę žalą bei kitus nuostolius, taip pat išaiškintų ir patrauktų atsakomybėn kaltininkus, kad ir kokio aukšto rango jie bebūtų.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas

V. LANDSBERGIS

Vilnius, 1991 m. sausio 14 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL VADINAMOJO “NACIONALINIO GELBĖJIMO KOMITETO” VEIKLOS POLITINIO IR TEISINIO ĮVERTINIMO

TSKP organizacija Lietuvos teritorijoje (LKP) 1991 metų sausio 11 dieną pranešė apie tai, kad Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (62) »

Sausio 12 diena. 1991

Vadovauti kariuomenės veiksmams į Vilnių atvyko gynybos ministro pavaduotojas generolas Ačialovas.

Po karinės jėgos panaudojimo Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įsteigė Laikinąją gynybos vadovybę. Šis organas vadovauja “karinei, politinei ir informacinei gynybai, kurios tikslas - nutraukti SSSR puolimą ir karą prieš Lietuvą”.

TSRS gynybos ministerijos laikraštis “Krasnaja Zvezda” Lietuvai skiria beveik visą pirmąjį puslapį. Viename iš straipsnių, kur kalbama apie jaunuolių ėmimą į Tarybinę Armiją, rašoma: “Ką, žiauru? Galbūt”.

1 val. Gautas pranešimas, kad nusiaubtas KAD pastatas Vilniuje, Kosciuškos gatvėje.

1 val. 30 min. Vilniaus gatvėse intensyviai pradeda judėti šarvuočiai ir kitas karinis transportas.

2 val. Apsupamas ypatingosios paskirties policijos dalinys, esantis Valakampiuose. 32 Lietuvos vidaus organų darbuotojai pereina į TSRS pajėgų pusę.

4 val. 30 min. Puolama Policijos akademija.

Aukščiausiosios Tarybos nakties posėdyje V. Landsbergis pranešė, kad

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (42) »

Sausio 11 diena. 1991.

LKP CK biuro narys Jermalavičius skelbia, kad Lietuvos demokratinių jėgų kongresas sudarė nacionalinio gelbėjimo komitetą(NGK), kuris “imasi visos atsakomybės už Respublikos likimą.”

11 val. 30 min. Užimamos Krašto apsaugos patalpos Alytuje.

11 val. 45 min. Vilniaus garnizono viršininkas V. Uschopčikas informuoja Aukščiausiąją Tarybą apie Vilniuje prasidedančius karinius “manevrus”.

11 val. 45 min. Desantininkai užima Krašto apsaugos rūmus Vilniuje, į ligoninę kreipiasi sužeistieji.

Apie 12 val. Užgrobti Spaudos rūmai. Akcijoje dalyvauja šarvuočiai, tankai, desantininkai. Panaudojami koviniai šoviniai. Keturi žmonės su šautinėmis žaizdomis atvežami į ligoninė, trys sužaloti smūgiais, tarp sužeistųjų ir moterys.

12 val. 30 min. Užimamas Krašto apsaugos pastatas Šiauliuose.

12 val. 30 min. Vilniuje, Žalgirio gatvėje, nesilaikydamas eismo taisyklių, tankas užlekia ant sunkvežimio su žaislais, sunkiai sužeidžiamas vairuotojas iš Panevėžio.

13 val. Užgrobiamas Kauno vairuotojų mokyklos, kur vykdavo KAD kursai, pastatas.

13 val. 30 min. V. Landsbergis skambina TSRS prezidentui M. Gorbačiovui. Pokalbis neįvyksta, nes prezidentas “pietauja”.

16 val. 30 min. Iš Rudaminos į Vilnių išvažiuoja 50 desantininkų tankų. Marijampolės rajone ties Igliauka uždaro kelią į Vilnių. Karinės mašinos iš Panemunės išvyksta į Vilnių.

16 val. 40 min. Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Saudargas perskaito protesto notą TSRS užsienio reikalų ministrui.

18 val. Užgrobiamas Medžiotojų ir žvejų draugijos pastatas Vilniuje.

21 val. Užimamas Nemenčinės TV retransliacijos centras.

23 val. Pranešama, kad kariškiai užgrobė Vilniaus geležinkelio mazgą, sustojo traukinių eismas.


Lietuva, 1991.01.13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai(Valstybinis leidybos centras, 1991, 18-19 psl.)

Rodyk draugams

Komentarai (94) »

Sausio 10 diena. 1991

SSSR prezidentas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką ir reikalauja panaikinti visus anksčiau priimtus antikonstitucinius aktus, atkreipia dėmesį į “masių” reikalavimą įvesti prezidentinį valdymą Lietuvoje.

Vilniaus miesto Šiaurės kariniame miestelyje įrengiamas kosminio ryšio su Maskva punktas.

Lietuva, 1991.01.13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai(Valstybinis leidybos centras, 1991, 18 psl.)

Rodyk draugams

Komentarai (66) »

Neužskaitau: Kokia dar riba?

Šį savo irašą pradėsiu taip pat, kaip ir L. Donskis - nuo asmeniškumų. Jo skleidžiamos idėjos man niekada nepatiko, bet viskas buvo sveiko proto ribose. Iki tol, kol perskaičiau Donskio publikaciją “Kur toji riba?“.

Mintys šiuo atveju - dvejopos. Iš vienos pusės, (neo) liberalai jau kuris laikas vaikosi vėjo malūnus kaip didžiausius priešus. Priežastis to suprantama - kadaise buvusiems liberalizmo tikslams virtus nusistovėjusiomis šiuolaikinės demokratrijos normomis, nebeliko prieš ką kovoti. Belieka patiems susikurti savo monstrus, kuriuos reikia nugalėti, nes pripažinti(ir apskritai suvokti), kad savo misiją atlikai ir esi nebereikalingas - nepalyginamai sunkiau. Žvelgiant į tokias šalis kaip Ispanija ar Italija - galbūt ir neįmanoma. Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (69) »

Lietuvių tautos apsisprendimas

Sekant paskutinių metų situacija(anksčiau tiesiog per jaunas tam buvau, nesakau, kad tada kažkas vyko kitaip), man vis labiau atrodo, kad kažkas už mus nusprendė, kokios Lietuvos mes norime: tautinės ar kosmopolitinės. Tai man pačiam neatrodė visai keista… iki šiandien. Einant į paskaitas kilo mintis: kokiu apskritai principu egzistuoja Lietuva? Prisiminkime istoriją.

1990-ais metais Lietuvos valstybė buvo atkurta, kitaip tariant, atkurta tai, kas buvo sukurta 1918-ais metais ir tęsėsi iki 1940-ųjų. Kitaip tariant, dabartinės Lietuvos, kaip kūrinio, istorija prasidėjo prieš 92 metus. Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (27) »

Komentaras #6: Vagys

DM atsako į klausimą, kodėl emigrantus išvadino vagimis. Kalba kaip visada netaisyta, tik copy-paste:

Vien žo. Sakykim emigruoja jauna šeimynėlė, berniukas ir mergaitė. Abu baigė vidurinę, bet tokie vat darbo žmonės, su studijom nelabai.
Pakalbėkim apie jų priešistorę. Sakykim gimė 1990 abu. Tai va, kai jie gimė, valstybė mokėjo nemažai pinigų. Jo, niekur tiek nemoka, kiek pas mus. Taigi, gavę kažkokią sumą pinigų jie paauga, ir eina į darželį. Ten vėl valstybė už juos moka. Visoj šalyje valstybė krūvas pastatų, auklių išlaiko iš savo kišenės. Tai irgi daug kainuoja. Aha, šaunus berniukas ir šauni mergaitė sulaukia 7 metukų ir eina į mokyklą. O kaip gi ten? Už jų moksla vėl moka valstybė. Vien žo, kiša litus į tuos vaikučius neskaičiuodama. Dar mergaitė tokia silpnos sveikatos, tai ir už gydimus ir t.t. viską sumoka. Taigi, ir ten ši porelė praleidžia 12 metų. Atėjo, sakykim 2008 metai. Tu manęs klausi: ‘kokio velnio valstybė už viską mokėjo, negi jų akys tokios gražios?’

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (108) »

Skanduotė Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinei

“Krepšinio Širdis” facebooke paskelbė konkursą, kuriame galima laimėti sirgaliaus marškinėlius. Tereikia sukurti skanduotę Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinei. Žinoma, Dienamiegok nori tų marškinėlių, todėl sutelkė visą savo fantaziją ir pabandė kažką parašyti. Žinoma, tokiame atsakingame darbe labai svarbu atsižvelgti į palaikomos šalies socialinius įpatumus. Manau, kad apskritai iš skanduočių meno išspaudžiau viską kas įmanoma. Magnum opus: Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (77) »

Neužskaitau: Kas rėkia garsiausiai?

Paskutiniu metu kartais susimąstydavau: ‘Kas per tauta tie lietuviai?’. Gaila, bet priėjau išvadą, kad absoliuti dauguma - nesuvokiamai tamsūs žmonės.

Visų pirma - kaip apskritai save nors minimaliai gerbiantis žmogus su nuliu(kvadratu) pagrįstumo galim sau leisti mirusį žmogų kaltinti tokiais dalykais, kaip pedofilija? Tai, kad jis dėl aiškių priežasčių(truputį negyvas) negali apsiginti, padaro žaidimą į vienus vartus. Ar nebūtų graudu, jei LKF susiorganizuotų sau Europos čempionatą, bet nepakvietę nė vienos kitos komandos džiaugtųsi ir drąsiai save vadintų Europos čempionais? Man tai atrodo graudžiai, ir, tiesą sakant, man nuoširdžiai gėda dėl kiekvieno lietuvio klausant tragikomedijos vertų svaisčiojimų apie pedofilų klanus. Gėda, kad Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (50) »

Užskaitau: Hillary Clinton sveikina Lietuvą

Komentarai (29) »

Citata: Dienamiegok apie tikinčią Lietuvą

Neperskaičius čia gali būti sunku suprasti

Iš kitos pusės čia sunku daryti išvadas, nes Lietuvoj tų tikinčiųjų, na.. kaip čia pasakius.

Ar galime žmogų, kuris Dievą prisimena tik tada, kai atsiduria bėdoje, vadinti tikinčiu? Jei taip, tuomet, tikinčių turim, jei ne - tuomet tie , 3, 4, geriausiu atveju - 5 Lietuvaičiai ir būtų tikintys, ir eitų į bažnyčią būtent to :)

Taigi, jeigu atmestume suolus šildančią liaudį - tuomet viskas tvarkoj.

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (35) »

LT(Lietuvos talentai)

Sveikinam Miką su pergale. Aš džiaugiuosi, ir noriu pasakyti, kad ir pats būčiau balsavęs už jį.

Jei jis būtų buvęs vienintelis dalyvis.

Ne, bet ką padarysi. Lietuvai nereikia stipraus balso solistų, pianistų, šokėjų ar šiaip paveldo mylėtojų. O štai grojimas dantimis - kitas reikalas. Čia juk ir pats gali pagrot, ir draugą pamokyt. Tai ne kokia gitara, kur dar reikia žinoti kaip ir ką.

Televizija geriausiai žino, ko reikia jų auditorijai, nors šou buvo geras.


Rodyk draugams

Komentarai (30) »

Komentaras Bluesky blogerei

Skaitinėjau sau istorijos vadovėlį. Ten rašė kaip vos nedingo lietuvių kalba ir kaip pati Lietuva vos neišnyko….Mhm… Man ši tema sukėlė įvairių minčių. Kas būtų jei nebūtų lietuvių kalbos? Kas aš būčiau jei nebūtų Lietuvos? Ar gyvenčiau paprastai ir net nežinočiau, kad kažkada buvo tokia Lietuva iš kurios yra mano šaknys? Negalėčiau skaityti įvairių lietuviškų eilėraščių….?

Po tokių klausimų ir šeip pasvarstymų man pasidarė gėda. Kažkas kovojo už tai, kad būtų Lietuva. Jie kovojo ir aukojo savo gyvybę, kad Lietuva nebūtų ištrinta amžiams. Jie stengėsi, kad mes galėtumėme gyventi tokioje šalyje, jie stengėsi, kad išvis mes žinotumėm kas ta Lietuva….. Kad žinotumėm iš kur mes kilę. Kad žinotumėm savo istoriją tiksliau, kad mes turėtumėm istoriją. Jie kovojo už save, už kaimynus, už draugus, už MUS. Ir man labai gėda kai ateina tokios mintys kaip ,, Norėčiau studijuoti užsienyje”.

bluesky blogas

(Turiu prisipažinti, kad tai turėjo būti komentaras jos bloge, bet išsiplėčiau tiek, kad nusprendžiau, jog tai verta atskiro įrašo blog`e)

Visiškai nieko blogo yra norėti studijuoti užsienyje. Aš irgi noriu. Ir kaip tik įmanydamas stengsiuosi studijuoti užsienyje. Tai tikrai nėra spjovimas ant tėvynės, greičiau priešingai! Studijuojant Danijoj trispalvė nuo kairio peties niekur nedings, o ir aš žinau, kad vienintelis kelias poto - Lietuva.

Kodėl Lietuvai apsimoka? Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (41) »