BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: 13

Sausio 11 diena. 1991.

LKP CK biuro narys Jermalavičius skelbia, kad Lietuvos demokratinių jėgų kongresas sudarė nacionalinio gelbėjimo komitetą(NGK), kuris “imasi visos atsakomybės už Respublikos likimą.”

11 val. 30 min. Užimamos Krašto apsaugos patalpos Alytuje.

11 val. 45 min. Vilniaus garnizono viršininkas V. Uschopčikas informuoja Aukščiausiąją Tarybą apie Vilniuje prasidedančius karinius “manevrus”.

11 val. 45 min. Desantininkai užima Krašto apsaugos rūmus Vilniuje, į ligoninę kreipiasi sužeistieji.

Apie 12 val. Užgrobti Spaudos rūmai. Akcijoje dalyvauja šarvuočiai, tankai, desantininkai. Panaudojami koviniai šoviniai. Keturi žmonės su šautinėmis žaizdomis atvežami į ligoninė, trys sužaloti smūgiais, tarp sužeistųjų ir moterys.

12 val. 30 min. Užimamas Krašto apsaugos pastatas Šiauliuose.

12 val. 30 min. Vilniuje, Žalgirio gatvėje, nesilaikydamas eismo taisyklių, tankas užlekia ant sunkvežimio su žaislais, sunkiai sužeidžiamas vairuotojas iš Panevėžio.

13 val. Užgrobiamas Kauno vairuotojų mokyklos, kur vykdavo KAD kursai, pastatas.

13 val. 30 min. V. Landsbergis skambina TSRS prezidentui M. Gorbačiovui. Pokalbis neįvyksta, nes prezidentas “pietauja”.

16 val. 30 min. Iš Rudaminos į Vilnių išvažiuoja 50 desantininkų tankų. Marijampolės rajone ties Igliauka uždaro kelią į Vilnių. Karinės mašinos iš Panemunės išvyksta į Vilnių.

16 val. 40 min. Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Saudargas perskaito protesto notą TSRS užsienio reikalų ministrui.

18 val. Užgrobiamas Medžiotojų ir žvejų draugijos pastatas Vilniuje.

21 val. Užimamas Nemenčinės TV retransliacijos centras.

23 val. Pranešama, kad kariškiai užgrobė Vilniaus geležinkelio mazgą, sustojo traukinių eismas.


Lietuva, 1991.01.13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai(Valstybinis leidybos centras, 1991, 18-19 psl.)

Rodyk draugams

Komentarai (94) »

Sausio įvykiai poezijoje

Ne jūsų čia žemė,
Ne jūsų čia turtai,
Keliaukit namolio,
Omon`o mankurtai

Keliaukit namolio,
Į savo pastogę -
Ir liaukitės žudę,
ir liaukitės vogę!

Keliaukit namolio
Nuo Baltijos kranto,
Sukruvinę tiesą,
Ir Lietuvą šventą…

Per kraują, per ugnį
Keliaukit namolio -
Nužudėte sesę
Ir dvyliką brolių…

Keliaukit namolio-
Čia jūsų nereikia,
Aš kritusių lūpom
Jus amžiams prakeikiu!

Stasys Žlibinas

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (31) »