BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Sausio 13 diena. 1991.

2 val. nakties Kariuomenė užima Radijo ir televizijos pastatus, televizijos bokštą. Iš tankų prie televizijos bokšto it BTR, važinėjusių po miestą, buvo transliuojamas iš anksto parengtas magnetofono įrašas su Jermalavičiaus pranešimu, kad NGK paėmė visą politinę valdžią į savo rankas.

NGK vardu buvo skelbiama, kad Sausio 13 d. 6 val. 30 min. įvedama komendanto valanda ir Vilniaus kariniu komendantu paskiriamas Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas majoras Uschopčikas.

Tą pačią dieną po operacijos į Vilnių atvyko gynybos ministro pavaduotojas generolas pulkininkas Varenikovas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOSIOS GYNYBOS VADOVYBĖS SUDARYMO

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

1. Sudaryti čios sudėties Lietuvos Respublikos Laikinąją gynybos vadovybę(LGV):

V. Landsbergis, A. Šimėnas, Z. Vaišvila, A. Butkevičius, Z. Zabarauskas, M. Laurinkus, R. Ozolas, A. Abišala. Nutarimu Nr. 1-941 į laikinąją gynybos vadovybę paskirtas ministras pirmininkas G. Vagnorius.

2. LGV vadovauja Lietuvos Respublikos fizinės(karinės), politinės, informacinės ir kitos gynybos veiksmams, kol TSR Sąjungos užpuolimas ir karas prieš Lietuvą nebus nutrauktas.

3. LGV atskaitominga Aukščiausiajai Tarybai ir sudaro Lietuvos Respublikos gynybos struktūras bei koordinavimo grupes.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
V. LANDSBERGIS
Vilnius, 1991 m. sausio 13 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EMIGRACIJOJE

TSRS kariuomenei vykdant atvirą ginkluotą agresiją prieš Lietuvos Respubliką, tuo sukėlusius realią grėsmę teisėtų valstybės valdžios institucijų veiklai bei pačios Lietuvos Respublikos egzistencijai, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

1. Smurtu ar kitokia prievarta sutrukdžius 1990 metais teisėtai išrinktai Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai vykdyti savo įgaliojimus, turi būti sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybė emigracijoje. Nustatyti, kad Respublikos Vyriausybės emigracijoje įgaliojimai prasideda nuo to momento, kai tampa aišku, jog Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba negali susirinkti ir laisvai priiminėti sprendimų. Nuo to paties momento laikyti netekusia įgaliojimų 1991 m. sausio 11d. paskirtą Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kartu su einančiais pareigas buvusios Vyriausybės ministrais.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės emigracijoje vadovu(Ministru Pirmininku) skirti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą, suteikti jam teisę skirti Vyriausybės emigracijoje narius ir Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus.

3. Šis įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo momento.

Lietuvos Respublikos Aukščiausosios Tarybos pirmininkas
V. LANDSBERGIS
Vilnius, 1991 m. sausio 13 d.

TELEGRAMA TSRS PREZIDENTUI MICHAILUI SERGEJEVIČIUI GORBAČIOVUI

Šią naktį Vilniuje aidėjo patrankų šūviai, tarybiniai desantininkai mušė ir žudė taikius piliečius. Jau trečia diena jie užiminėja pastatus įvairiose Lietuvos vietose. Tarybinė karinė vadovybė kursto TSKP organizaciją Lietuvoje nuversti teisėtai išrinktą demokratinį suverenios valstybės - Lietuvos Respublikos Parlamentą ir Vyriausybę. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Episkopatas* protestuoja prieš tokį neteisėtumą ir nežmoniškumą. Mes prašome Jūsų Prakilnybę patvarkyti, kad būtų nutraukta karinė intervencija mūsų taikiame krašte, kad būtų nubausti kaltininkai, sugrąžinti objektai ir atlyginta žala. Sugrąžinti gyvybę nužudytiems jaunuoliams ir jaunuolėms, deja, nesugebėsite, nei Jūs, nei mes. Mes manome, kad Jūsų atsakingas postas ir aukštas Nobelio taikos premijos laureato titulas įpareigoja Jus Dievo ir žmonijos akyse.

Su pagarba
KARDINOLAS VINCENTAS SLADKEVIČIUS ir
VISAS LIETUVOS KATALIKŲ EPISKOPATAS
Iš Vilniaus
Maskva, Kremlius, 1991 m. sausio 13 d.

KREIPIMASIS Į JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINĮ SEKRETORIŲ JO PRAKILNYBĘ PONĄ KSAVIERĄ PERESĄ DE KUELJARĄ

Mes, žemiau pasirašę, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Estijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkai, vykdydami š. m. sausio 13 d. mūsų pasirašytą Pareiškimą, kreipiamės į Jus prašydami:

1. Nedelsiant sukviesti Jungtinių Tautų globojamą tarptautinę konferenciją Baltijos valstybių problemai sureguliuoti.

2. Ryšium su tuo perkelti 1990 11 29 JT rezoliucijos Nr.678(dėl Persijos įlankos įvykių) vykdymo terminą.

Su didžia pagarba ir viltimi, kad būsime suprasti

Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
A. GORBUNOVAS

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
V. LANDSBERGIS

Rusijos Tarybų Federacijos Socialistinės Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
B. JELCINAS

Estijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
B. RIUITELIS

Talinas, 1991 m. sausio 13 d.

PAREIŠKIMAS

Tarybų Sąjungos vadovybės pastarieji veiksmai Baltijos valstybių atžvilgiu sukėlė realią grėsmę jų suverenitetui, prievartos eskalaciją, atėmė žmonių gyvybes.

Reikšdamos tvirtą žmonių valią išlaikyti ir sustiprinti suverenitetą, kurį paskelbė aukščiausioji mūsų valstybinė valdžia:

suprasdamos visų žmonių, gyvenančių Baltijos valstybių teritorijoje, teisių pažeidimo - nepriklausomai nuo jų tautybės - realią grėsmę;

būdamos įsitikinusios, kad mūsų valstybių tolesnis vystymasis įmanomas tik radikalių pertvarkymų keliu, grindžiamu laisve ir demokratija;

Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinę Respublika ir Estijos Respublika pareiškia:

1. Šalys pripažįsta viena kitos valstybinį suverenitetą.

2. Valstybių, kurios pasirašė šį pareiškimą, teritorijoje valdžios įgaliojimus vykdo tik teisėtai išrinkti organai. Paralelių struktūrų, pretenduojančių vykdyti valdžios įgaliojimus, veiksmai yra neteisėti.

3. Šalys laiko negalimu dalyku naudoti ginkluotą jėgą sprendžiant vienas ar kitas vidaus problemas, išskyrus tuos atvejus, kai to oficialiai paprašo teisėtai išrinkta valstybės valdžia.

4. Latvija, Lietuva, Rusijos Federacija, Estija laiko negalimu dalyku, kad jų piliečiai dalyvautų ginkluotose akcijose, kenkiančiose valstybiniam viena kitos suverenitetui.

5. Šalys pareiškia, kad yra pasirengusios konkrečiai palaikyti ir padėti viena kitai, jei kils grėsmė jų suverenitetui.

6. Šalys laiko neteisėtais ir ryžtingai smerkia tautų konfliktų provokavimą siekiant vienokių ar kitokių politinių tikslų.

7. Latvija, Lietuva, Rusijos Federacija ir Estija patvirtina savo pasiryžimą plėsti santykius tarp savo valstybių, grįsdamos juos tarptautinės teisės principais ir tarpusavio susitarimais.

8. Šalys kviečia visas - ir įeinančias į TSRS, ir kitas pasaulio valstybes ryžtingai pasmerkti ginkluotos prievartos aktus prieš Baltijos valstybių ir jų taikių gyventojų savarankiškumą, nes tai - grėsmė demokratijai ir stabilumui TSRS, taip pat tarptautinėje bendrijoje.

Šis pareiškimas pateikiamas Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms, pasaulio valstybių parlamentams ir vyriausybėms.

Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
A. GORBUNOVAS

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
V. LANDSBERGIS

Rusijos Tarybų Federacijos Socialistinės Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
B. JELCINAS

Estijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
B. RIUITELIS

Pasirašyta
1991 m. sausio 13d. Estijos Respublikos sostinėje Taline.

Lietuva, 1991.01.13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai(Valstybinis leidybos centras, 1991, 21, 27-32 psl.)

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (56) »

 1. 1

  male enhancement supplements rašė,

  2011-06-21 @ 07:38

  Well I really liked studying it. This tip offered by you is very practical for good planning.

 2. 2

  PLANTRONICS EXPLORER 330 Bluetooth headset rašė,

  2011-06-24 @ 14:43

  My wife and i were quite delighted that Michael managed to complete his research through the ideas he made using your web page. It’s not at all simplistic just to happen to be offering concepts that many others have been trying to sell. Therefore we take into account we need the website owner to give thanks to for this. The main explanations you have made, the easy web site menu, the relationships you can make it possible to promote - it’s most incredible, and it is aiding our son and the family consider that this issue is awesome, and that’s very serious. Many thanks for everything!

 3. 3

  Gussie Luis rašė,

  2011-06-26 @ 14:23

  I have not looked at your blog since summer and I am surprisedthatI noticed a lot of new things. The submissions are great and the graphics and pictures just wonderful! I can not take my eyes from your blog Feel free to look at my site!

 4. 4

  Emil Difrancisco rašė,

  2011-07-01 @ 09:22

  You are writing interesting, the topics are awesome. I like this web page. For how long did you get blogging? Just how much time do you dedicate to it? I am hoping that I can utilize some of your texts on my web site.

 5. 5

  Rueben Bielefield rašė,

  2011-07-12 @ 12:32

  I adore the comments on this site, it definitely gives it that community feel!

 6. 6

  Merna Cunio rašė,

  2011-07-12 @ 17:18

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 7. 7

  bethany beach rentals rašė,

  2011-07-14 @ 04:27

  No Karen/Moira, I guess.

 8. 8

  55 communities Delaware rašė,

  2011-07-14 @ 07:04

  So, a rusty AK-47, a Wal-mart ghillie suit and a trench fort isa match against an M1 Abrams?

 9. 9

  Jennell Olmo rašė,

  2011-10-14 @ 23:20

  I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 10. 10

  tampa rašė,

  2011-10-31 @ 01:24

  Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 11. 11

  Metalo gaminiai rašė,

  2012-01-12 @ 22:51

  Su sausio 13- aja draugai.

 12. 12

  cheap car insurance in texas rašė,

  2012-02-19 @ 22:49

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 13. 13

  Michael J. Fox rašė,

  2012-02-26 @ 14:05

  Appreciating the dedication you put into your website and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account. http://bookmarkwebby.com/user.php?login=suschaufelberge&view=history

 14. 14

  compare car insurance online rašė,

  2012-02-27 @ 00:51

  My partner and I stumbled over here by a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page again. http://www.snagly.com/user.php?login=bmd9920&view=history

 15. 15

  loan lender rašė,

  2012-03-07 @ 08:13

  Good day I am so excited I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I donít have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great work. http://pinging.netne.net/user.php?login=bval&view=history

 16. 16

  how to get a loan modification rašė,

  2012-03-09 @ 14:05

  I do not know whether it’s just me or if everybody else experiencing issues with your website. It appears like some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously. Kudos

 17. 17

  car insurance quotes online the general rašė,

  2012-03-15 @ 18:21

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 18. 18

  Sonia Steele rašė,

  2012-03-26 @ 05:18

  That is the suitable blog for anyone who desires to seek out out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 19. 19

  car insurance in colorado springs rašė,

  2012-04-03 @ 18:46

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could undeniably be one of the best in its niche. Fantastic blog!

 20. 20

  car insurance california rašė,

  2012-04-05 @ 22:31

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 21. 21

  mercury car insurance florida rašė,

  2012-04-06 @ 11:00

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for newbie blog writers? I’d really appreciate it.

 22. 22

  infinity car insurance california rašė,

  2012-04-06 @ 12:47

  First of all I want to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Thanks!

 23. 23

  car insurance travelers florida rašė,

  2012-04-06 @ 14:13

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 24. 24

  mortgage finance rašė,

  2012-04-26 @ 00:34

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could undeniably be one of the greatest in its field. Wonderful blog!

 25. 25

  tesco car insurance ireland rašė,

  2012-04-29 @ 14:36

  This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 26. 26

  car insurance travelers rest south carolina rašė,

  2012-05-07 @ 23:13

  Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any tips? Thank you!

 27. 27

  preventing dandruff rašė,

  2012-05-18 @ 20:34

  First off I want to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my ideas out there. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Appreciate it!

 28. 28

  accesorii pt bijuterii rašė,

  2012-05-19 @ 00:55

  Heya! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m brand new to running a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

 29. 29

  sexiest lingerie rašė,

  2012-09-10 @ 09:04

  In the world of fashion, newcomers only see the best case scenario. In the world of marriage, everybody wants the fairy tale.

 30. 30

  ghdflghkdfs rašė,

  2012-11-14 @ 05:58

  Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get anything done.

 31. 31

  Sammy Rumbach rašė,

  2013-04-23 @ 23:06

  I simply want to mention I am just very new to weblog and definitely liked your blog site. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You amazingly have terrific article content. Thanks a lot for sharing your web page.

 32. 32

  Laine Holsman rašė,

  2013-04-30 @ 12:19

  I am impressed, I have to say. Essentially

 33. 33

  ccna training rašė,

  2013-07-18 @ 07:28

  Excellent website you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get comments from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 34. 34

  alkaline water ionizer rašė,

  2013-07-19 @ 08:14

  Wow, awesome weblog format! How long have you ever been running a blog for? you made blogging look easy. The whole look of your website is great, as neatly as the content material!

 35. 35

  czytaj rašė,

  2013-07-28 @ 04:16

  I do agree with all of the ideas you’ve presented on your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. May you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 36. 36

  na tej stronie rašė,

  2013-07-28 @ 18:19

  One more thing. I do believe that there are quite a few travel insurance websites of reliable companies that allow you enter your vacation details to get you the estimates. You can also purchase the actual international travel insurance policy on the internet by using your own credit card. Everything you should do is usually to enter all your travel details and you can understand the plans side-by-side. Simply find the program that suits your budget and needs and after that use your bank credit card to buy the idea. Travel insurance on the web is a good way to start looking for a respected company for international holiday insurance. Thanks for expressing your ideas.

 37. 37

  Lorraine Galindo rašė,

  2013-08-03 @ 18:19

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 38. 38

  chat roulettesites rašė,

  2013-08-05 @ 03:14

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 39. 39

  Shara Foules rašė,

  2013-09-19 @ 16:42

  Its as you read my thoughts! You appear to recognize a great deal approximately this, as if you wrote the e-book for many years something of that nature. Personally i think that you simply could employ a few p.c. to pressure this content house a little bit, but instead of that, that’s fantastic blog. A fantastic read. I’ll definitely come back.

 40. 40

  voyance sans attendre rašė,

  2014-04-28 @ 11:45

  voir tarot par fax perpignanConsulter mon magnifique site web : voyance par telephone gratuite

 41. 41

  positionnement google rašė,

  2014-04-28 @ 21:40

  Decouvrir le magnifique post : referencement google

 42. 42

  voyance rašė,

  2014-04-29 @ 02:02

  voyance gratuite toulouseVoir le superbe site web : voyance gratuite immediate

 43. 43

  voyance rašė,

  2014-04-30 @ 00:11

  voyance par telephone en ligne ile de franceConsulter le excellent blog : voyance en direct

 44. 44

  reparation scenic 2 rašė,

  2014-04-30 @ 06:48

  Decouvrir le nouveau post : compteur renault

 45. 45

  Vanita Tecuanhuey rašė,

  2014-05-02 @ 10:20

  Hi! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

 46. 46

  voiture sans permis saint cloud rašė,

  2014-05-05 @ 14:37

  Voir mon magnifique site web : voiture sans permis

 47. 47

  Chwilówka online rašė,

  2014-05-07 @ 14:52

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really irritating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 48. 48

  http://na-samochod.net.pl/ rašė,

  2014-05-07 @ 19:48

  I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 49. 49

  championship 2014 rašė,

  2014-05-16 @ 05:57

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are jdhipss added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thank you!

 50. 50

  woda dla kobiet w ciazy rašė,

  2014-05-20 @ 19:46

  You made some first rate factors there jdhipss. I appeared on the web for the difficulty and located most people will associate with together with your website.

 51. 51

  lfp rašė,

  2014-05-21 @ 00:31

  Another thing I’ve really noticed jdhipss is the fact that for many people, low credit score is the reaction of circumstances further than their control. Such as they may be actually saddled having an illness so they have large bills going to collections. Maybe it’s due to a work loss or maybe the inability to go to work. Sometimes divorce or separation can really send the funds in an opposite direction. Thanks for sharing your thinking on this web site.

 52. 52

  limuzyny gdansk rašė,

  2014-05-21 @ 05:16

  Hey, you used to write jdhipss excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 53. 53

  kawalerskie rašė,

  2014-05-21 @ 17:36

  Thanks for jdhipss sharing these wonderful content. In addition, the optimal travel and also medical insurance strategy can often eradicate those concerns that come with vacationing abroad. A new medical crisis can before long become very expensive and that’s sure to quickly slam a financial stress on the family’s finances. Putting in place the suitable travel insurance bundle prior to setting off is worth the time and effort. Cheers

 54. 54

  urlop na kaszubach rašė,

  2014-05-26 @ 00:04

  Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 55. 55

  B|FB|Feceeee|BF|FaceBook|FBook} rašė,

  2014-05-27 @ 02:07

  Aw, this really is a great post. In concept I desire to make a note of in this way moreover - hanging out and actual effort to produce a great article

 56. 56

  Kali Bowey rašė,

  2014-06-18 @ 21:03

  I’ve joined your rss feed and toward seeking a better area of your excellent post. Also, I have shared your web site within my support systems!

Komentarų RSS · TrackBack URI

Tavo komentaras: